Σύνδεσμος VINCI

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI (http://syndesmos-vinci.gr/) είναι ελληνική αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας της FONDATION VINCI, στο κοινωνικό γίγνεσθαι περιοχών της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες του Ομίλου VINCI. Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από τη διαμόρφωση δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία όσων υφίστανται τον αποκλεισμό και η ανάπτυξη συνθηκών κοινωνικής αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος στοχεύει στη διάθεση κεφαλαίων αλλά και εμπειρογνωμοσύνης από τις εταιρείες-μέλη του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI χρηματοδότησε τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική στήριξη και ενσωμάτωση των ανθρώπων εκείνων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.